Toen Valeiriaan in oktober 1989 met zo’n 15-tal mensen begon te zingen vermoedde niemand – zeker de stichtster Rita Van den Bossche niet – dat ze 30 jaar later met bijna 40 enthousiaste koorleden zouden zijn.

Het is dit enthousiasme en de inzet van bestuur en koorleden dat de dirigenten aantrok in Valeiriaan.

De eerste dirigenten legden de grondslag voor het meer dan gevarieerd repertoire dat zo kenmerkend is voor Valeiriaan.
Sinds meer dan twintig jaar is Tine Van Beylen de dirigente en zij bouwt Valeiriaan verder uit tot een koor met een zeer breed repertoire.

Valeiriaan is van bij het begin een echte en hechte groep geweest en dat valt nieuwe leden steeds weer op. Naar men zegt is het ons aan te zien als we zingen, we stralen zangplezier uit.

Het jaarlijks ledenfeest, het koorweekend en de pint(en) na de wekelijkse repetitie in Leireken zullen daar wel niet vreemd aan zijn. Er is ook nog een veelkoppig bestuur – onder het voorzitterschap van Johan Follet – dat altijd oor heeft voor grotere en kleinere problemen, voor suggesties van allerlei aard.

Een babbel na elke repetitie en een website houden de koorleden op de hoogte van nieuw geplande optredens, namen van nieuwkomers of van een enkeling(e) die afhaakt, kortom afspraken van allerlei aard vinden zo hun weg naar ca. 40 mensen.

Wij houden aan dit alles een goed gevoel over en hopen hiervan wat naar jullie – ook al jarenlang ons trouw publiek – met deze website te kunnen overbrengen.